Kalender Vedtægter Referater Bestyrelse  Legepladser Link Forside

 


  Lokalplan for området Skovtoften.

Lokalplan nr. 205 lokalplan for Innovationscenteret.

Link til lovgivning og ansøgning om etablering af haveboring.
http://www.rksk.dk/Haveboringer-7745.aspx

 

 


Andre grundejerforeninger i Skjern

BRINKEN
Dalbrinken, Skovbrinken og Åbrinken

http://www.brinkene.dk/