Kalender Vedtægter Referater Bestyrelse  Legepladser Link Forside

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 24. april 2019

Referat - generalforsamling 28. marts 2019

Referat af bestyrelsesmøde 26. marts 2018

Referat - generalforsamling 26. marts 2018

Referat af bestyrelsesmøde 29. januar 2018

Referat - generalforsamling 29. marts 2017

Referat - generalforsamling 30. marts 2016

Referat af bestyrelsesmøde 28. februar 2016

Referat af bestyrelsesmøde 11. april 2015

Referat - generalforsamling 18. marts 2015

Referat af bestyrelsesmøde 25. februar 2015

Referat - generalforsamling 19. marts 2014

Referat af bestyrelsesmøde 27. februar 2014

Referat af bestyrelsesmøde 10. april 2013

Referat - generalforsamling 19. marts 2013

Referat af bestyrelsesmøde 12. september 2012

Referat af bestyrelsesmøde 11. april 2012

Referat - generalforsamling 28. marts 2012 

Referat af bestyrelsesmøde 21. marts 2012

Referat af bestyrelsesmøde 07. september 2011

Referat - generalforsamling 22. marts 2011

Referat af bestyrelsesmøde 01. marts 2011

Referat af bestyrelsesmøde 22. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde 24 april 2010

Referat - generalforsamling 9. marts 2010

Referat Bestyrelsesmøde februar 2010

Referat af bestyrelsesmøde den 10. september 2009

Ordinær Generalforsamling 2009

Referat af bestyrelsesmøde den 20. april 2009

Referat af bestyrelsesmøde den 6. maj 2009

Her kan du se årsregnskabene.
Brugernavn: 

         Kode: 
 Brugernavn og Kode kan fås ved henvendelse til bestyrelsen.

eller mail angiv navn og husnummer.

mail@skovtoften-skjern.dk

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Referat Stiftende generalforsamling Grundejerforeningen Skovtoften Skjern

 1.      Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Henrik, skovtoften 22, men da det ikke var muligt for Henrik at deltage blev forsamlingen enige om at lade Erik, Skovtoften 6 være dirigent.

 2.      Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne

a) Vedligeholdelse af grønne arealer pålægges Michael, Skovtoften 10. Der udfærdiges en kontrakt hvori forhold vedrørende vedligeholdelse af grønne arealer gøres klart.

 b) Det blev besluttet af medlemmerne forpligter sig til 2 årlige vedligeholdelsesdage. Bestyrelsen foreslår sidste lørdag i april og sidste lørdag i september. Datoerne lægges i kalender på grundejerforeningens hjemmeside.

 3.      Gennemgang og godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent

a) 01-11-07                         kr. 1.550        anvendes til etablering af legeplads             Godkendt

b) 01-03-08                         kr. 2.550        legeplads + budget                                    Godkendt

c) 01-03-09 og fremover        kr. 1.550        budget                                                      Godkendt

d) Kontingent for 1 ½ matrikler udgør samme beløb som på almindelig matrikel

 4.      Godkendelse af vedtægter

Godkendt med ændringer

 5.      Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant

Formand                             Simon

Næstformand                      Morten

 6.      Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog Sonny, Skovtoften 18 og både han og foreningen accepterede.

 7.      Eventuelt

www.skovtoften-skjern.dk oprettes og vedligeholdes af Erik. Vedtægter, referater mv. lægges ud til medlemmerne. Der sendes altså ikke referater og andet ud med mindre et medlem ønsker det. Dette gælder dog ikke indbydelser. Der er givet samtykke til at der må lægges billeder på hjemmesiden. Billederne skal have relevans til Skovtoften og Skovtoftens beboere. Der laves en kalender hvor medlemmerne kan se datoer for bl.a. vedligeholdelsesdage. Øvrigt indhold og opsætning aftales i bestyrelsen.

 Kørsel på grønne arealer strengt forbudt                         Godkendt

 Bank og forsikring                                                         Ringkøbing Landbo Bank & Tryg Forsikring

 Træer ud mod Ånumvej                                                 Arbejdsdag lørdag den 8. dec. 2007       

 Indbetaling til forening via giro/bankoverførsel                   Godkendt

 Græs ud for egen matrikel                                             Husejer står selv for græsslåning

 Vej ned til Skovbørnehaven                                            Bestyrelsen tager kontakt til foråret

Såfremt medlemmerne oplever der ikke er overensstemmelse med referatet og medlemmernes opfattelse af stiftende generalforsamling, hører jeg naturligvis gerne fra medlemmerne.

På vegne af bestyrelsen

Morten Meldgaard