Kalender Vedtægter Referater Bestyrelse Kontakt Legepladser Link Forside

 
Referat af bestyrelsesmøde den 10. september 2009

Mødedeltagere

Morten Meldgaard (referent)

Simon Bak Larsen

Betina Christensen

Michael Østergård

Erik Kristensen

Punkt 1        Indlæg fra Rafn & Søn

 Rafn & Søn beskæftiger sig med ejendomsskat og er blevet inviteret med til bestyrelsesmødet.

Der ligger en potentiel besparelse på ejendomsskat for samtlige husstande på skovtoften. Derfor har bestyrelsen besluttet, at Rafn & Søn udfærdiger materiale der sendes til Simon. Dette materiale omdeles på arbejdsdagen den 26. september, hvor bestyrelsen kort vil redegøre for indholdet. Det kræver 90 % tilslutning for at Rafn & søn påtager sig sagen mod Skat. De husstande der ikke kan deltage på arbejdsdagen skal have gennemgået materialet hurtigst muligt.

Punkt 2        Planlægning af arbejdsdag

1.      Møde omkring Ejendomsskat – Materiale medbringes

2.      Opstamning af træer

3.      Popler ud mod Ånumvej fældes

4.      Ukrudt bekæmpelse på vejkanter fællesarealer

5.   Eventuel etablering af petanque bane på legeområde øst

6.      Andet