Kalender Vedtægter Referater Bestyrelse Kontakt Legepladser Link Forside

 
Referat af afholdt bestyrelsesmøde mandag den 20. april 2009

Mødedeltagere

Morten Meldgaard (referent)

Simon Bak Larsen

Betina Christensen

Fraværende

Michael Østergård

Erik Kristensen

Punkt 1        Kontingent 2009

Alle har nu indbetalt jf. Betina

Punkt 2        Program for arbejdsdag 25. april 2009

Træbeskæring

Gødning / kalk

Ordne ved indkørslerne til de to sider af Skovtoften – lægning af sten, så græs etc.

Ordne ”hovedvejen” ind fra Ånumvej

Stierne

Punkt 3        Løse kantsten

Simon har fat i kommunen omkring løse kantsten. Kommunen er i dialog med Rohde. Forventer en afklaring snarest, så kantstenene kan blive lagt som de skal.

Punkt 4        Legeudvalg

Del af Gynge defekt. Lene står for udbedring og undersøger sagen.

Punkt 5        Ændring af arbejdsdag

Det er besluttet at ændre årets første arbejdsdag pga. Challenge Løb i Skjern fra 2010. Vi skulle gerne kunne samle så mange til at give en hjælpende hånd på dagen. Da vi ved flere af beboerne deltager i det årligt tilbagevendende motionsløb er det besluttet at ny fast arbejdsdag er 3. lørdag i april måned.

Punkt 6        Venskabsgrundejerforening

Bestyrelsen har besluttet at lægge en føler ud til Bestyrelsen i Grundejerforeningen Birk-Skovparken omkring en mulig ”fællesdag” hvor vi ex. laver konkurrence for voksne og børn og kårer den bedste Grundejerforening. Dagen sluttes evt. af med grill arrangement. Såfremt de er med på ideen forhører vi os rundt på gaden om tilslutning omkring tiltaget.

Punkt 7        Genstande uden for egen matrikel

Bestyrelsen har tidligere anmodet nr. 10 og 12 om at få fjernet henholdsvis brændestabel og kompost. Bestyrelsen har aftalt med nr. 10 hans brændestabel fjernes snarest. Bestyrelsen har ikke hørt fra nr. 12, hvorfor det er besluttet at sende endnu et brev hvori vi kræver komposten flyttet ind på egen matrikel omgående. Vi er efterhånden godt trætte af at der ikke sker noget og henvendelserne fra nr. 12 bliver ignoreret. I yderste konsekvens sørger bestyrelsen for at komposten bliver fjernet.

Punkt 8        Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde afholdes først efter sommerferien. Nærmere dato meldes ud til bestyrelsesmedlemmerne.