Kalender Vedtægter Referater Bestyrelse Kontakt Legepladser Link Forside

 


Mødedeltagere
Morten Meldgaard (referent)
Simon Bak Larsen
Betina Christensen
Michael Østergård
Erik Kristensen

Punkt 1        Ændringer i referat fra den 20. april 2009

 Bestyrelsen er enig om ændringerne. Se opdateret referat fra den 20. april 2009.

Punkt 2        Konstituering af bestyrelsen

Simon Bak Larsen              Formand

Morten Meldgaard             Næstformand / Referent

Betina Christensen             Kasserer

Michael Østergård              Medlem

Erik Kristensen                   Medlem / Web-ansvarlig

Punkt 3        Mødeindkaldelse

For at undgå episoder/misforståelser som ved afholdelse af bestyrelsesmøde den 20.april 2009 hos Morten er det aftalt at samtlige indkaldelser til bestyrelsesmøder o.l. foregår via mail, hvor hver enkelt melder tilbage. Hvis et medlem ikke dukker op til aftalt tid, ringes der en gang efter medlemmet.

Punkt 4        Regelsæt vedrørende skriftlig kommunikation

Morten udformer udkast til de breve, materiale o.l. der skal udleveres til beboerne på Skovtoften og andre. Dette sendes rundt på mail med godkendelse fra samtlige medlemmer inden beboerne modtager skrivelsen. Erik fortsætter med hjemmesiden som hidtil. Betina indkalder til div. Arrangementer.

Punkt 5        Arbejdsdag

Når tiden nærmer sig næste arbejdsdag sætter bestyrelsen sig sammen og bliver enige om hvad der skal laves på arbejdsdagen. Forslag fra beboerne er naturligvis velkommen.

Punkt 6        Træer mod Ånumvej

Bestyrelsen er blevet enig om at træerne mod Ånumvej fældes enten ved næste arbejdsdag eller ved en senere lejlighed i 2009.

Punkt 7        Gennemgang af budget - legeplads

Gennemgået og intet at kommentere yderligere.