Kalender Vedtægter Referater Bestyrelse Kontakt Legepladser Link Forside

 
Referat af bestyrelsesmøde 01. marts 2011
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mødedeltagere

Morten Meldgaard (referent)
Simon Bak Larsen
Betina Christensen
Erik Kristensen

Punkt 1        Gennemgang af regnskab 2010

Fremlægges på Generalforsamlingen. Er godkendt af revisor

Punkt 2        Gennemgang af budget 2011

Fremlægges på Generalforsamlingen. Er godkendt af revisor

Punkt 3        Flytning af arbejdsdag

Der er udsendt reminder til arbejdsdag lørdag den 7. maj 2011 sammen med invitation til Generalforsamlingen. Arbejdsdagen flyttes p.g.a. motionsløb i Skjern.

Punkt 4        Vedligeholdelse af grønne arealer

Bestyrelsen har været utrolig godt tilfreds med det nye samarbejde og ønsker dette skal fortsætte. Henrik har givet accept på at fortsætte med både vedligeholdelsen af grønne arealer samt snerydning.

 Når der er behov for det ved ekstremt snefald laver Henrik en ”kant” rundt i vængerne så det er fremkommeligt og af hensyn til posten mv.

Punkt 5        Invitation til generalforsamling

Årets generalforsamling afholdes 22.03.2011 kl. 19.30 hos Erik. Morten sørger for invitationen og afleverer til Betina der sørger for omdeling. På invitationen påføres reminder af betaling til kontingent 2011.

 På valg i år er Simon, Betina og Michael. Bestyrelsen har ikke fået tilkendegivelse om Michael ønsker at fortsætte i bestyrelsen da han var fraværende i aften, men både Simon og Betina modtager genvalg.

 Disse punkter skal med under ”eventuelt” til generalforsamlingen.

·         Fælles oprydningsdag med øvrige grundejerforeninger

·         Posten – snerydning

·         Snerydning – ”kant”

·         Kloak ved indfaldsvejen til Skovtoften