Kalender Vedtægter Referater Bestyrelse Kontakt Legepladser Link Forside

 


Referat af bestyrelsesmøde 07. september 2011

Mødedeltagere

Morten (referent)
Simon
Betina
Louise 

Punkt 1        Vedtægtsændring

De nye vedtægter er endnu ikke lagt på vores hjemmeside. Morten fremsender ny mail til Erik og beder om at få dette på plads omgående. Vi afventer fortsat godkendelse af de nye vedtægter fra byrådet. Simon tager sig af dette.

Punkt 2        købsaftale

Bestyrelsen er i dialog med kommunen om overdragelse af Skovtoften til Grundejerforeningen fra kommunen. Vi har modtaget et udspil fra kommunen der angiver købsprisen til 0 kr., men vi ønsker en økonomisk kompensation for bl.a. vedligeholdelse af arealerne fra grundejerforeningens opstart til nu. Vi afventer nyt udspil fra kommunen.

Punkt 3        Arbejdsdag

Arbejdsdag er planlagt til 24. september kl. 10.00

Følgende vil vi gerne have ordnet på dagen

  1. Gaderne fejes
  2. Flis + kanter + ukeudt ved både stamvej + begge lommer
  3. Træer ved vold mod ringvejen
  4. Stier efterses
  5. Græs v ringvejen trimmes
  6. Frugttræer
  7. Trimning af grøfter v. Ånumvej
  8. Trimning af træer v. Ånumvej
     

Punkt 4        Læbælte Birk Skovparken / Skovtoften

Simon er i dialog med Tommy fra Birk Skovparken (rep. deres bestyrelse) omkring vedligeholdelse af læbælte mellem Birk Skovparken og Skovtoften. Der er rigtig mange der er utilfredse med den manglende vedligeholdelse. Tommy har foreslået at de enkelte husejere på Skovtoften selv vedligeholder ud for deres egen matrikel, men vi afviser, da læbæltet tilhører Birk Skovparken og ikke Skovtoften. Vi ordner selv fra egen hæk ud til skæl. Vi ønsker ikke at være gratis arbejdskraft for Birk Skovparken. Vi tager dog gerne en dialog med dem omkring fjernelse af læbæltet eller hvordan de har tænkt sig at vedligeholde det, for det bliver i den grad nedprioriteret.